Handelsrecht - contracten en verbintenissen

Op het vlak van het handelsrecht-contracten en verbintenissen biedt DALDEWOLF een volledig dienstengamma aan, bestaande uit adviesverlening, het voeren van onderhandelingen en het opstellen van contracten. Het voeren van rechtsgedingen behoort van oudsher tot de specialiteiten van de associatie. De advocaten van de associatie zijn experts op het gebied van arbitrage en alternatieve vormen van geschillenbeslechting en zetten, wanneer dit gepast lijkt, hun cliënten ertoe aan hiervan gebruik te maken. Zij staan hun cliënten hierin bij. 

De praktijkgroep handelsrecht ontwikkelde specifieke kennis aangaande zekerheden, bedrijven in moeilijkheden en faillissementsrecht. 

DALDEWOLF beheert met succes talrijke geschillen inzake bancair recht, waarbij meerdere aspecten van het recht aan bod komen zoals de aansprakelijkheid van de bankier, betalingsdiensten, kredieten en bankwaarborgen. 

Benevens haar activiteiten op het gebied van advies en consultatie, beantwoordt de ploeg tevens de vragen van de cliënten inzake redactie van overeenkomsten en geschillenbehandeling.

De praktijkgroep handelsrecht -contracten en verbintenissen wordt samengesteld uit Patrick Van Leynseele, Marc Dal, Raphaël Gevers, Dominique Bogaert geassisteerd door  Arnaud Piens.