Vanham & Vanham « Les nouveaux pouvoirs de l’administration fiscale »

Op 13 februari 2020 zal Olivier BERTIN op het Vanham & Vanham-seminarieLes nouveaux pouvoirs de l’administration fiscale(De nieuwe bevoegdheden van de belastingadministratie) in Brussel een verhaal geven over « Le nouveau Code du recouvrement : des moyens d’action plus larges pour l’administration fiscale » (Het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale invorderingen). Hij zal de gevolgen onderzoeken van de inwerkingtreding, op 1 januari 2020, van dit nieuwe instrument dat nu de inning van verschillende door de federale staat geïnde belastingen regelt.