Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Het Journal de Droit Fiscal heeft in zijn nummer 3-4 (gepubliceerd in mei 2020) de studie "Le nouveau Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" (Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen) van Olivier BERTIN gepubliceerd. Dit artikel geeft commentaar op de nieuwe Code, die in wezen op 1 januari 2020 in werking is getreden.