ARREST SOMMER T. DUITSLAND

Marc Dal en Thierry Bontinck hebben een commentaar gepubliceerd in de JLMB (2017, n° 40) over het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 27 april 2017, Sommer t. Duitsland. Het arrest is gewijd aan het beroepsgeheim van de advocaat, vastgelegd in artikel 8 van Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Marc Dal heeft de nota gepresenteerd tijdens de conferentie 7 december 2017, georganiseerd ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van het tijdschrift.