Nieuws

NIEUWE REGELGEVING INZAKE MEDIATION

Op 19 juni, in het kader van een evenement mede georganiseerd door DALDEWOLF en CEPANI 40, geeft Patrick Van Leynseele een presentatie van de nieuwe regelgeving inzake mediation die het parlement op 7 juni heeft goedgekeurd. Onder andere wijzigingen wordt de bevoegdheid van de rechters om partijen te bevelen een mediation traject te volgen om hun geschil bij te leggen, behoorlijk uitgebreid.

Lees meer

EUROPESE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Chloé Ponsart heeft samen met Romain Robert een belangrijk artikel over de Europese verordening gegevensbescherming gepubliceerd, dat op de dag na de inwerkingtreding van deze tekst is verschenen in de Journal des Tribunaux van 26 mei 2018 (blz. 421).

Lees meer

NIEUW TEGENSLAG VOOR UBER

Marie Forgeois publiceerde in het Journal des Tribunaux van 9 juni 2018 (blz. 484) een nota onder het arrest van 10 april 2018 van het Hof van Justitie van de Europese Unie met als titel : "Nieuw tegenslag voor Uber".

Lees meer

Alle nieuws

Editoriaal

DALDEWOLF, waarvan de kantoren in Brussel gelegen zijn, met antennes in Genève en Parijs, heeft aan het begin van het eerste trimester van 2018 in Kinshasa een nieuw kantoor geopend die geleid wordt door Romain Battajon, voormalig lid van de balie van Parijs, lid van de balie van Kinshasa/Matete sinds 2007 en geassocieerd lid van de Balie van Brussel. Dit initiatief zal ons toelaten de diensten die wij aan onze klanten op internationaal vlak aanbieden verder te ontwikkelen op het Afrikaans continent.

Voor meer informatie raadpleeg het artikel verschenen in het tijdschrift GGI review (Geneva Group International), waarvan DALDEWOLF lid is.

Lees meer


Evenementen kalender